• اختلالات قلبی-عروقی در هموفیلی
   پروژه 1

  • بررسی کیفیت زندگی در بیماران هموفیلی
   پروژه 2

  • ارزیابی داروهای جدید در درمان هموفیلی
   پروژه 3

  • مقایسه داروهای جدید در درمان هموفیلی
   پروژه 4

 •  

  (کارآزمایی بالینی در هموفیلی)

  پروژه جدید

وبسایت های پیشنهادی

اپلیکیشن ترومبوز

 

معرفی ژورنال

کتاب های پیشنهادی

 

تازه های ارتوپدی

 


 

چالش های جدید در تشخیص و درمان ترومبوز

 


 

گزارش های موردی

 


 

آموزش پرستاران

 

ساعات کاری


همه روزه غیر از ایام تعطیل

از 8 الی 15

 

دفتر مرکز

مجموعه بیمارستانی حضرت امام خمینی،

بیمارستان ولیعصر